Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ogólnopolska konferencja matejkowska w I KLO

W czwartek 12 lutego 2015 uczniowie klas humanistycznych uczestniczący w programie Praca z Uczniem Zdolnym wzięli udział w Ogólnopolskiej konferencji matejkowskiej, która odbyła się w auli I KLO w Siedlcach W sympozjum naukowym wybitni badacze dziejów Polski i historii sztuki ( z Krakowa, Warszawy i z siedleckich uczelni) przedstawili mało znane zagadnienia związane z obecnością wątków historycznych na obrazach mistrza Matejki. Mało kto wie, że słynny obraz przedstawiający Stańczyka został namalowany przez zaledwie 25-letniego artystę, a obraz „Hołd carów Szujskich” jest pewną interpretacją malarza, gdyż car Szujski był jeden! Natomiast Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich odnaleźć można na obrazach mistrza Matejki, ale do końca nie wiadomo, co jest legendą, a co prawdą w historii tego regalium. W zamian za wypożyczenie obrazu El Greca „Ekstaza świętego Franciszka” Muzeum Narodowe w Krakowie przywiozło do siedleckiego Muzeum Diecezjalnego bogatą kolekcję obrazów zatytułowaną „Sławne wydarzenia z dziejów Polski na obrazach i rysunkach Jana Matejki”, którą można oglądać od 13 lutego do 27 marca 2015.

Barbara Taras

Zajęcia fakultatywne w ferie zimowe

I tydzień ferii

Godziny Poniedziałek (19.01) Wtorek(20.01) Środa(21.01) Czwartek(22.01) Piątek(23.01)
 9.00-10.00

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

Geografia
rozszerzona 3A, 3C
(p. Borkowska)

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)
od 9.30
 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)
   
 10.00-11.00

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

Geografia
rozszerzona 3A, 3C
(p. Borkowska)

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

Język angielski
maturzyści
(p. Wielgórski)

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

Język angielski
maturzyści
(p. Wielgórski)

   
 11.00-12.00

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

Geografia
rozszerzona 3A, 3C
(p. Borkowska)
do 11.30

 

 

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

Język polski
maturzyści
(p. Taras)

 

Język angielski
maturzyści
(p. Wielgórski)

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

 

 

 

Język angielski
maturzyści
(p. Wielgórski)

Język polski
maturzyści
(p. Taras)

 
 12.00-13.00

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

 

 

 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 

Język polski
maturzyści
(p. Taras)
do 12.30

 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)

 

Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)

 

Język polski
maturzyści
(p. Taras)
do 12.30

 
 13.00-14.00  Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)
 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)

 

Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)
 
 14.00-15.00  Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)
 Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)

 

Biologia
rozszerzona 3D
(p. Jakubik)

 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)

 

Matematyka
rozszerzona 3A
(p. Urban)

 
 15.00-16.00        Matematyka
rozszerzona 3A
(p. Urban)
 
           

 

II tydzień ferii

Godziny Poniedziałek (26.01) Wtorek(27.01) Środa(28.01) Czwartek(29.01) Piątek(30.01)
 9.00-10.00

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 

Geografia
rozszerzona 3A, 3C
(p. Borkowska)

     Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 

Matematyka
podstawowa 3B, 3D
(p. Chromińska)

 10.00-11.00

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 

Geografia
rozszerzona 3A, 3C
(p. Borkowska)

     Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 

Matematyka
podstawowa 3B, 3D
(p. Chromińska)

 11.00-12.00

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 

Geografia
rozszerzona 3A, 3C
(p. Borkowska)
do 11.30

Język polski
maturzyści
(p. Taras)
 

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

Język polski
maturzyści
(p. Taras)

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 

Matematyka
podstawowa 3B, 3D
(p. Chromińska)

 12.00-13.00  Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)
od 12.30

 

Język polski
maturzyści
(p. Taras)
do 12.30

 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 

Język polski
maturzyści
(p. Taras)
do 12.30

 Fizyka
rozszerzona 3A
(p. Jasiński)

 13.00-14.00    Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)
 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)
   
 14.00-15.00    Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)
 Matematyka
podstawowa 3C
(p. Jasiński)
 Matematyka
rozszerzona 3A
(p. Urban)
 
 15.00-16.00        Matematyka
rozszerzona 3A
(p. Urban)
 

Chemia Wiem, umiem, rozumiem

  W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie klasy II D pod kierunkiem nauczyciela chemii, pani profesor Joanny Przybyłek, uczestniczyli w projekcie innowacyjnym współfinasowanym ze środków Unii Europejskiejw ramach priorytetu III POKL Wysoka jakość systemu oświaty. W ramach projektu młodzież  wykonywała  samodzielnie doświadczenia chemiczne objęte podstawą programową. Zajęcia odbywały się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Dodatkowo uczniowie zostali wyposażeni w pakiety edukacyjne niezbędne do wykonywania doświadczeń.

 

1      2

3      4

5      6

7      8

9      10

11      12

Przyroda w liceum

 
Projekt „Przyroda w liceum”
 
 
 
Ogólnopolski Projekt  „Przyroda w Liceum. Opracowanie i wdrożenie programu nauczania oraz przygotowanie kompletu materiałów do nauczania przyrody.” WND-POKL.03.03.04-00-278/12 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4  „Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
 
 
Celem projektu jest:
*Poszerzenie i integracja wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologia, geografia, fizyka, chemia) wśród uczniów liceów ogólnokształcących poprzez przeszkolenie nauczycieli
 
*Wdrożenie innowacyjnego, kompleksowego programu nauczania przyrody dla II i III klasy wraz z kompletem narzędzi edukacyjnych
 
*Zwiększenie zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych przez uczniów
 
*Podniesienie jakości kształcenia przedmiotu przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zastosowanie innowacyjnych form nauczania wykorzystujących multimedialne i interaktywne zasoby dotyczące przedmiotów przyrodniczych wspierających wizualizację nauczanych treści
 
*Nabycie wiedzy dotyczącej oferowanego programu nauczania oraz nowej podstawy programowej wraz z dostarczeniem praktycznych propozycji, jak konstruować indywidualne programy nauczania przyrody dla II i III klasy liceum ogólnokształcącego wśród nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
 
Projekt jest realizowany na terenie całej Polski w okresie od 01 listopada 2012 roku do 31 sierpnia 2015 roku.
W ramach projektu Przyroda w liceum przygotowano multimedialny kurs nauczania przyrody, zawierający kilkaset filmów, animacji, ćwiczeń interaktywnych i innych form graficznych osadzonych w napisanym przystępnym językiem tekście. Multimediom towarzyszy komplet materiałów pomocniczych, w tym szczegółowe scenariusze lekcji.
Nasza szkoła od 01 września 2013 roku  uczestniczy w tym projekcie jako jedna ze 160 szkół w Polsce. Kurs zawiera ponad 120 filmów, ponad 300 animacji komputerowych, wizualizacji i ćwiczeń interaktywnych, niemal 1000 zdjęć i diagramów, a także ponad 1500 stron tekstów i komentarzy. Liderem projektu jest Educo BSH Sp. z o.o., partnerem O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o., a zespół autorów liczy ponad 50 osób. Uczniowie klasy 2 b zgłoszeni do projektu logują się na stronie www.sobieski.lublin.pl swoim e-mailem i hasłem aby skorzystać z materiałów. Nauczanie przyrody w tym projekcie nie wymaga podręczników papierowych a uczeń korzysta z przygotowanego  Wirtualnego Laboratorium Przyrody, tj.  platformy internetowej, na której zgromadzone zostały multimedialne i interaktywne materiały dydaktyczne wspomagające nauczanie przyrody. Platforma wyposażona jest w rozbudowany system wyszukiwawczy oraz moduł personalizacji treści umożliwiający swobodne grupowanie kompletów materiałów na potrzeby jednostki lekcyjnej.
 
Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Beata Jakubik
 

Projekty

 

Nasze projekty: 

baner kul

 

 

baner uph

 

 

 

stypendium

 

Baner Polacz tomniejszy

 

eTwinningLogo

 

 

baner przyroda

 

 

chemiabaner