Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dzień otwarty w I KLO 11 maja 2018r

Przyjdź i zobacz najładniejszą i najbardziej nowoczesną szkołę w Siedlcach!

zapraszamy

na Dzień Otwarty w I KLO. W programie: spotkania z uczniami i nauczycielami, lekcje pokazowe, szkolenie z udzielania pierwszej pomocy i wiele innych atrakcji.

Przyjdź koniecznie! Nie może Cię zabraknąć!

 

Program Dnia Otwartego

w I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym

11 maja 2018 r. godz. 9.00 – 14.00

 

Czytaj więcej: Dzień otwarty w I KLO 11 maja 2018r

Dzień otwarty w I KLO w Siedlcach

   W sobotę, 21 kwietnia 2018 gimnazjaliści i ich rodzice, a także mieszkańcy Siedlec i wszyscy, którzy chcieli się przekonać, jak wygląda najlepiej wyposażona szkoła średnia w regionie, przybyli do gmachu I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny w Siedlcach.

   Ideą dni otwartych w placówkach oświatowych jest umożliwienie kandydatom wszechstronnego zapoznania się z ofertą edukacyjną. Dyrekcja i nauczyciele na spotkaniu w auli szkolnej odpowiadali na wszystkie pytania rodziców. Kandydaci poznali profile wszystkich pięciu klas pierwszych ( matematycznej, humanistycznej, językowej, biologiczno-chemicznej i dwujęzycznej), obejrzeli pomieszczenia szkoły i poznali jej zaplecze naukowo-dydaktyczne.

Czytaj więcej: Dzień otwarty w I KLO w Siedlcach

Terminy rekrutacji

TERMINY

związane z rekrutacją

na rok szkolny 2018/2019

 

Od 10 maja 2018r. godz. 10.00 do 18 maja 2018r. godz. 15.00

Składanie podań z kartą informacyjną (druk własny KLO) oraz 2 podpisane fotografie.

 

Od 15 czerwca 2018r. godz. 10.00 do 19 czerwca 2018r.godz. 16.00

Kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły.

 

24 maja 2018r. godz. 14.00

Sprawdzian umiejętności językowych dla klasy dwujęzycznej. Dla kandydatów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do sprawdzianu w pierwszym terminie, dodatkowy sprawdzian odbędzie się 20 czerwca o godzinie 14.00.

 

Od 22 czerwca 2018r. godz. 12.00 do 27 czerwca 2018r. godz. 16.00

Kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz

zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

6 lipca 2018r. godz. 12.00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

 

Od 6 lipca 2018r. godz. 12.00 do 12 lipca 2018r. godz. 10.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w I KLO poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

12 lipca 2018r. godz. 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły

Nauczanie dwujęzyczne

 
Wprowadzenie-idea edukacyjna nauczania dwujęzycznego
           Dwujęzyczność polega na umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i wybranym języku obcym oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji. O osobie dwujęzycznej mówimy wówczas, gdy  posługuje się równie swobodnie dwoma językami. Stało się to szczególnie ważne w ostatnich latach, gdy zwiększyły się możliwości wyjazdu za granicę nie tylko turystycznie, ale też w celach edukacyjnych.
           Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania sobie czegoś więcej niż tylko samego języka. To edukacyjna przygoda pozwalająca na wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę odpowiedzialności i otwartości wobec ludzi i świata. Nauczanie dwujęzyczne pozwala na stosowanie języka obcego w szerokim zakresie również jako narzędzia do poznawania wiedzy z innych przedmiotów. Co więcej, daje dodatkowy atut, jakim jest możliwość kontynuacji studiów w języku obcym w Polsce, czy na świecie. Obserwujemy, że pewna grupa absolwentów I KLO już zdecydowała się na studia w krajach anglojęzycznych lub rozwój swojej kariery zawodowej zagranicą.
         Zjawisko dwujęzyczności coraz częściej jest przedmiotem badań prowadzonych przez psychologów i lingwistów. Szczególne zainteresowanie naukowców dotyczy wpływu posługiwania się dwoma językami na sprawność poznawcza człowieka. Według naukowców, wysiłek związany z posługiwaniem się dwoma językami może wzmagać dopływ krwi do mózgu i aktywować połączenia nerwowe, co jest nie bez znaczenia w sytuacji, gdy realizowany program nauczania i wymagania edukacyjne w naszej szkole stoją na bardzo wysokim poziomie.
            W systemie nauczania dwujęzycznego przyswaja się język, który ma się stać skutecznym instrumentem. Założenie jest takie, że uczeń, a potem student dwujęzyczny, opanowuje funkcjonalną znajomość języka plus strategię czytania i rozumienia tekstów w obcych językach. Takie operowanie językiem jest potrzebne na przykład na stypendiach Erasmusa, kilkumiesięcznych pobytach na studiach za granicą czy innych zagranicznych stypendiach, bo wówczas liczy się umiejętność zrozumienia wykładu z określonej dziedziny, przeczytania fachowej książki, ogarnięcia specyficznego problemu, a zatem pozwoli to zapewnić naszym absolwentom lepszy start na następnym etapie edukacyjnym.
          Paradoksem jest bowiem fakt, że większość uczy się języka ogólnego, który jest mało przydatny w konkretnych, życiowych przypadkach. W tym kontekście nauczanie języka ogólnego przegrywa, widać więc wyższość nauczania dwujęzycznego, opartego na czytaniu całych sekwencji, z których trzeba zrozumieć zdania i wyciągnąć wnioski z całego tekstu. Tego klasyczne nauczanie języka obcego nie uczy. Dwujęzyczność pozwoli naprawić to w jakimś zakresie.
          Idea utworzenia klasy dwujęzycznej powstała w I KLO już w pierwszych latach działalności szkoły. Miniony czas był okresem kształcenia, przygotowania kadry, nowoczesnej bazy lokalowej, pomocy dydaktycznych, nabierania przez nauczycieli doświadczeń w kierunku nauczania dwujęzycznego. Od jakiegoś czasu obserwujemy również rosnące zainteresowanie nauczaniem dwujęzycznym w środowisku lokalnym.
        Uwzględniając powyższe czynniki oraz stosując się do wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej I KLO w Siedlcach otwiera w roku szkolnym 2011/2012 klasę dwujęzyczną z wykładowym językiem angielskim.
 
Cele wprowadzenia nauczania dwujęzycznego w I KLO:
- Podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ubogacenie i poszerzenie oferty edukacyjnej.
- Wykształcenie absolwenta dwujęzycznego posługującego się biegle językiem angielskim.
- Umożliwienie zdawania uczniom matury dwujęzycznej.
- Wyjście naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.
- Dwujęzyczność stanowi pierwszy krok do wprowadzenia klasy kończącej się maturą międzynarodową.
 
Organizacja nauczania dwujęzycznego w I KLO:
             Oferta edukacyjna na rok 2018/2019 obejmuje kształcenie w klasie dwujęzycznej z językiem wykładowym angielskim, tworzonej wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U Nr 15 z 2002r, poz. 142).
            W klasie tej realizowane będą w zakresie rozszerzonym język angielski (18 godzin w trzyletnim cyklu nauczania), język polski oraz biologia.
            W klasie pierwszej planuje się  wprowadzenie języka angielskiego jako wykładowego przedmiotów: biologia, matematyka. Zajęcia w minimum 50 % będą prowadzone w języku angielskim, elementy nauczania w języku obcym będą wprowadzone także na godzinie wychowawczej.
            Zajęcia edukacyjne w klasie dwujęzycznej poprowadzi doświadczona kadra nauczycieli mająca kilkuletniąpraktykę w prowadzeniu takich zajęć. W niedalekiej przyszłości kadra prowadząca zajęcia w języku angielskim poszerzy się o nauczyciela chemii oraz nauczyciela, który poprowadzi zajęcia edukacyjne: elementy psychologii i literatury anglojęzycznej. Szeroka perspektywa tej idei zakłada, iż oprócz biologii, matematyki i chemii, w języku angielskim będą prowadzone inne zajęcia, a w szczególności , zajęcia w świetlicy szkolnej, redagowanie strony internetowej z języku angielskim oraz projekt e-twinning, jako elementu wymiany międzynarodowej prowadzonej w I KLO od 2009 r.
           Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne umożliwią kształcenie kompetencji językowych przez studiowanie oryginałów arcydzieł literatury angielskiej i amerykańskiej (lub ich fragmentów) oraz pogłębioną edukację filmową przez uczestnictwo w projekcjach w wersji oryginalnej. W proces kształcenia wpisuje się również współpraca z instytucjami kultury anglojęzycznej oraz kontynuowanie istniejącej w szkole tradycji wyjazdów edukacyjnych do Anglii.
           Powyższe działania umożliwią osiągnięcie biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim przez znaczne poszerzenie zasobu leksykalnego i automatyzację użycia struktur semantycznych i syntaktycznych, co ułatwi uczniom sprostanie wymaganiom określonym w wymaganiach edukacyjnych i standardach egzaminacyjnych.
           Rekrutacja do klasy dwujęzycznej odbywać się będzie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 z 2004r., poz. 232) oraz Zarządzenia Nr 15 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2011r. i Regulaminu Rekrutacji w I KLO w Siedlcach, z uwzględnieniem wyników sprawdzianu uzdolnień i kompetencji językowych
 

Więcej artykułów…

  1. Plakat rekrutacyjny