Adwentowy Dzień Skupienia

Piątek   20 grudnia 2013r.

Rekolekcje poprowadzi ks. Tomasz Kostecki

 

Godz. / Klasy

Klasy I-e

Klasy II-e

Klasy III-e

8.30 – 9.30

aula im. ks. K. Dębińskiego

ks. Tomasz Kostecki

Projekcja filmu w swoich klasopracowniach

Wychowawcy

9.30 – 11.00

Przejście do katedry i udział we Mszy Świętej rekolekcyjnej o godz. 10.00 (możliwość spowiedzi)

11.15 – 12.00

Projekcja filmu w swoich klasopracowniach

Wychowawcy

aula im. ks. K. Dębińskiego

ks. Tomasz Kostecki

12.00 – 12.30

Czas wolny na przygotowanie w pracowniach spotkania opłatkowego

12.30

Spotkanie wszystkich uczniów i pracowników szkoły w holu na parterze, życzenia i kolędowanie

12.50 – 13.30

Spotkania opłatkowe w zespołach klasowych

 

Po godz. 13.30 – Uczniowie udają się do domów, a opiekę nad nimi sprawują Rodzice.